Copyright Rendement Uitgeverij

Op deze pagina vindt u een overzicht van de boeken van Rendement.

De WKR Code

Sinds 2015 is de WKR de enige regeling voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Maar hoe ziet de WKR er tegenwoordig uit? Welke gerichte vrijstellingen zijn er? En op welke manier kan de werkgever de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers inrichten? Fiscalist Jacques Raaijmakers biedt met praktische voorbeelden meer duidelijkheid over de fiscale gevolgen van de toepassing van de werkkostenregeling.

Dit boek is geschikt voor fiscalisten, financials, salarisadministrateurs en HR-professionals.


Bestel het boek

De BTW Code internationaal

Veel Nederlandse ondernemers leveren goederen of verrichten diensten aan afnemers in het buitenland. De BTW-regelgeving bij deze internationale handel is ingewikkeld. Binnen de EU gelden Europese BTW-regels, maar elke EU-lidstaat heeft weer bepaalde vrijheden met betrekking tot vrijstellingen, BTW-tarieven, factuurvereisten en verslaglegging. En buiten de EU is het zelfs nog lastiger om vast te stellen welke BTW-regels er gelden. Fiscalist Carola van Vilsteren kent als BTW-adviseur en docent de internationale BTW-problematiek als geen ander en weet precies waar ondernemers en hun adviseurs in de BTW-praktijk mee worstelen.

Dit boek is geschikt voor fiscalisten, financials, salarisadministrateurs en HR-professionals.

Bestel het boek

Hybride wérkt

Dat hybride werken kan, weten we sinds 2021 meer dan ooit. Maar hoe zorg je ervoor dat het goed werkt in de organisatie? In het boek Hybride wérkt laten auteurs Susan Smulders en Marianne Sturman aan de hand van best practices, tips en checklists zien dat (samen)-werken beter, slimmer en leuker kan.

Dit nieuwe boek is onmisbaar voor iedereen die hybride werkt en hun leidinggevenden.

Bestel het boek

Auto van de zaak

Op een praktische wijze gaat Auto van de Zaak – de regelgeving ontcijferd in op alle mogelijke fiscale autovragen. Niet alleen de keuzemogelijkheden van de ondernemer maar ook de gevolgen voor de werknemer (inclusief de directeur-grootaandeelhouder) worden belicht. Van keuzestress, tot de bijtelling, de BTW-correctie, de grijskentekenregeling, de margeregeling, de internationale aspecten, de voordelen van een milieuvriendelijke auto en het mobiliteitsbudget, de nieuwe normeringsregeling voor werkgebonden personenmobiliteit en plannen voor het betalen naar gebruik: alle fiscale auto-onderwerpen komen in dit boek van auteurs Heleen Elbert en Carola van Vilsteren aan de orde. 

Daarmee is dit boek een must-read voor iedereen die zakelijk rijden mogelijk maakt in de onderneming.

Bestel het boek

Strategische personeelsplanning (SPP)

Organisaties die zich alleen richten op de personele vraagstukken van vandaag zijn daarmee vaak te laat. Ze weten dat SPP meerwaarde heeft, maar vinden het moeilijk om SPP goed werkend te krijgen, te borgen in de plancyclus van de organisatie én daadwerkelijk met de uitkomsten aan de slag te gaan. Strategische personeelsplanning: van uitdaging naar oplossing maakt het behapbaar en effectief.

Auteurs Laura Keijzer en Steven Marshall hebben beide jaren ervaring als SPP-experts bij organisatieadviesbureau Berenschot. In dit boek de ingrediënten te vinden om, passend bij de fase waarin u en de organisatie zich bevindt, tot een goed werkende strategische personeelsplanning te komen.

Dit boek is geschikt voor iedereen die betrokken is bij het SPP-traject.

Bestel het boek

Diversiteit

In 'Diversiteit – Verschil moet je maken' biedt specialist Barbara Bos inzicht in het enorme woud aan regels en uitspraken op het gebied van diversiteit. Ze helpt je de stappen te zetten die noodzakelijk zijn voor een goed diversiteitsbeleid. En bovenal hoe dat in te zetten in de praktijk.

Dit boek is geschikt voor HR-professionals, leidinggevenden, directieleden, OR-leden en bestuurders.

Bestel het boek

Malware & cybersecurity

Malware is in automatiseringsland ondertussen een irritant fenomeen en onderdeel van vele criminele activiteiten. Iedereen heeft er in meer of mindere mate mee te maken. Elke organisatie loopt het risico, zonder adequate bescherming, besmet te raken. Daarmee loopt ook de continuïteit van het werk, en misschien zelfs het voortbestaan van uw bedrijf, serieus gevaar. In dit boek geeft auteur Peter J. Scharpff u een kijkje in de duistere wereld van trojans en phishers, hackers en social engineers. Ook is er veel aandacht voor de valkuilen die u tegenkomt. Hiermee kunt u maatregelen nemen om die digitale narigheid buiten de deur te houden. En om er geen slachtoffer van te worden.

Dit boek is geschikt voor iedereen die zowel zakelijk als privé verantwoordelijk is voor en/of werkt met gevoelige data via de pc, laptop, tablet of smartphone.

Bestel het boek

Hakken uit het zand

De ervaren OR-adviseur Gianni van den Hurk beschrijft in verrassende anekdotes de medezeggenschap zoals die in de praktijk van alledag bestaat. Zijn belangrijkste observatie is dat men zich in de medezeggenschap te vaak fixeert op wettelijke voorschriften en te weinig gebruik maakt van het gezond verstand. Via storytelling bepleit Van den Hurk een minder formele omgang tussen ondernemingsraad en bestuurder.

Dit boek is geschikt voor OR-leden, HR-professionals en bestuurders.

Bestel het boek

Toeslagen & de Awir

De Toeslagenaffaire is het bekendste voorbeeld van hoe ingewikkeld de regelingen rondom toeslagen en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) in praktijk blijken te zijn. Daarom is er nu het boek toeslagen & de Awir waarin een praktische toelichting wordt gegeven op de wet en de jurisprudentie die daaruit voorgekomen is. Fiscalist Jacques Raaijmakers is als adviseur gespecialiseerd in (internationale) loonbelasting, (internationale) sociale verzekeringen, invordering, aansprakelijkheid en formeel belastingrecht. In dit boek geeft hij met de wet als kapstok een compleet beeld van alle valkuilen en aandachtspunten.

Dit boek is een ideaal naslagwerk voor particulieren, ondernemers, adviseurs, advocaten, de rechterlijke macht en de Belastingdienst.

Bestel het boek

Boost je personeelsbeleid

Ze zijn echt nodig: moderne feedbacktoepassingen, big data-systemen en digitaal recruitment. Maar lang niet altijd en lang niet overal. In dit boek leiden deskundigen u naar wat echt nodig is aan HR-toepassingen voor uw goede, duurzame bedrijfsvoering en (gezond) personeel. 

Met dank aan deskundigen van AWVN, BDO, Berenschot, buro boumeester, Great Place To Work, Human Capital Group en Rvdb.

Dit boek is geschikt voor iedereen die zich bezighoudt met bedrijfsvoering en (gezond) personeel. 

Bestel het boek

De WOR Code

De WOR Code biedt een duidelijke toelichting om te kunnen begrijpen wat er in de Wet op de ondernemingsraden staat. En natuurlijk de relevante jurisprudentie die de wet nog meer handvatten biedt in de praktijk. De WOR Code zorgt er zodoende voor dat OR- en PVT-leden het beste resultaat kunnen halen uit het overleg met hun bestuurder. Auteur Radboud Hafkenscheid weet OR en PVT precies te bieden wat er nodig is. Zijn ruime ervaring in het werken met ondernemingsraden en PVT’s en zijn eerstegraads onderwijsbevoegdheid helpen hem daarbij. Hij is succesvol auteur en spreker en licentiehouder van de Navigator werkmethode van de ondernemingsraad en PVT® en geregistreerd MZ-opleider.

Dit boek is geschikt voor OR- en PVT-leden.


Bestel het boek

De nieuwe vertrouwenspersoon

De urgentie om een goed opgeleide vertrouwenspersoon aan te stellen is enorm. Zo’n  vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang van medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag. Daarnaast is het hun taak gevraagd en ongevraagd advies te geven en daarmee een veilige bedrijfscultuur te stimuleren. 

In het boek zet auteur Huub Pennock op overzichtelijke en begrijpelijke wijze op een rij wat een vertrouwenspersoon is, hoe deze het best tot zijn recht komt in uw organisatie en wat hij kan doen ter preventie van ongewenst gedrag.

Dit boek is geschikt voor organisaties die een vertrouwenspersoon aan willen stellen .

Bestel het boek

Praktijkboek Adviesrecht

Het is belangrijk dat er adviesrecht is, maar als de bestuurder om een advies vraagt, hoe komt de ondernemingsraad dan tot een OR-advies? En hoe zorgt de OR ervoor dat het advies daadwerkelijk invloed heeft op de belangrijke besluiten? Hoe kunnen de OR en PVT hun inbreng vergroten? Auteur Radboud Hafkenscheid zorgt er op allerlei manieren voor dat OR-leden en leden van de PVT hun kennis vergroten, vaardigheden ontwikkelen en een  gezamenlijke OR-visie of -werkwijze invoeren. Hij schrijft onder meer artikelen voor OR Rendement en was regelmatig inleider op hun Nationale Actualiteitencongressen. Eerder schreef hij voor Rendement het boek De WOR Code.

Dit boek is geschikt voor OR-leden en leden van de PVT.

Bestel het boek

De Ziekteverzuim Code

Het belangrijkste wettelijk kader is de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Daarin staat een aantal stappen die helpen zo veel mogelijk te voorkomen dat ziekteverzuim uitloopt op blijvende arbeidsongeschiktheid. Dat wordt gewoonlijk aangeduid als de Procesgang poortwachter. Met dit boek hebben werkgever, leidinggevende en HR- of PZ-medewerker een uitstekende basis: wat moet er in ieder geval gebeuren en wat is het meest nuttig om te doen? Auteur Ton van Oostrum was secretaris van de Stuurgroep Verbetering Poortwachter, de samenwerking van organisaties en instellingen betrokken bij vermijden van arbeidsongeschiktheid. Hij is onafhankelijk expert en schrijver over de actualiteit van gezond en veilig werk in de praktijk.

Dit boek is geschikt voor HR- of PZ-medewerkers.


Bestel het boek

De BTW Code administratie in de praktijk

Het op een juiste manier toepassen van de  BTW-regels is erg belangrijk. Dit doet u door de administratie zo in te richten dat een volledige en juiste BTW-aangifte kan worden gedaan. Het boek ‘De BTW Code - Administratie in de praktijk’ gaat in op het doen van BTW-aangifte en de eventuele andere  formulieren die moeten worden ingevuld. Zo zorgt u ervoor dat u aan uw administratieve verplichtingen voldoet. Auteur Carola van Vilsteren kent de BTW-problematiek en uitdagingen als geen ander en weet als BTW-adviseur en docent precies waar ondernemers en hun adviseur in de praktijk mee worstelen. 

Dit boek is geschikt voor iedereen die BTW plichtig is.

Bestel het boek