Klikt u op ‘Aanvragen’ dan geeft u automatisch toestemming voor het ontvangen van commerciële e-mails, waarmee wij u op de hoogte brengen van relevante producten en diensten van Rendement Uitgeverij. U kunt zich hiervoor afmelden met de link onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. De prijs van het boek is exclusief btw.

Bestel uw uitgave van het boek 
'Boek toeslagen & de Awir' 
voor slechts €49!

Copyright © Rendement Uitgeverij

Boek toeslagen 
& de Awir

Een praktische toelichting op de wet

De Toeslagenaffaire is het bekendste voorbeeld van hoe ingewikkeld de regelingen rondom toeslagen en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) in praktijk blijken te zijn. Daarom is er nu het boek toeslagen & de Awir waarin een praktische toelichting wordt gegeven op de wet en de jurisprudentie die daaruit voorgekomen is. Fiscalist Jacques Raaijmakers is als adviseur gespecialiseerd in (internationale) loonbelasting, (internationale) sociale verzekeringen, invordering, aansprakelijkheid en formeel belastingrecht. In dit boek geeft hij met de wet als kapstok een compleet beeld van alle valkuilen en aandachtspunten.

Dit boek is een ideaal naslagwerk voor particulieren, ondernemers, adviseurs, advocaten, de rechterlijke macht en de Belastingdienst.

Bestel uw uitgave van het boek 'Handboek toeslagen & de Awir' voor slechts €49!

Een complete behandeling van alle relevante wetten en regels

Op basis van alle relevante jurisprudentie tot 
1 april 2022

Voorkom dure en vervelende fouten

In dit boek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

A. De AWIR
1. Toepassingsgebied en begrippen
2. Bepaling draagkracht
3. Specifieke bepalingen inzake vreemdelingen en minderjarigen
4. Uitvoering door de Belastingdienst/Toeslagen
5. Bezwaar, beroep en hoger beroep
6. Informatieverstrekking en informatie-uitwisseling
7. Bestuurlijke boete
8. Bijzondere bepalingen
9. Slotbepalingen

B. Toeslagen
1. Kinderopvangtoeslag
2. Kindgebonden budget
3. Zorgtoeslag
4. Huurtoeslag